Aktuality / AktuellSrdečně vítejte, těší mě, že máte zájem o mojí uměleckou práci.
 
Herzlich willkommen, ich freue mich für Ihr Interesse an meiner künstlerischen Arbeit.


13.11.2018 | NOVÉ AKVIZICE
NEUE AKQUISITION 

  Dům U Jonáše - Východočeská galerie v Pardubicích
  Haus U Jonáše - Galerie Pardubice, Tschechische Republik

09.11.2017 | MEZI DVĚMA SVĚTY Sochy a kresby

ZWISCHEN ZWEI WELTEN 
Skulpturen, Zeichnungen

Galerie města Pardubic   
Galerie der Stadt Pardubitz - Tschechische Republik

02.05.2017 | MEZI DVĚMA SVĚTY Sochy a kresby

ZWISCHEN ZWEI WELTEN 
Skulpturen, Zeichnungen

Klášterní kostel - Sv. Antonín z Padovy, Sokolov
Klosterkirche - Heiliger Antonius von Padua, Sokolov,
Tschechische Republik

07.05.2016 | Otevření stálé sochařské expozice
Klášter Chotěšov

Eröffnung der Skulpturen-Dauerausstellung 
Kloster Chotěšov, Tschechische Republik

Klášter Chotěšov, Plzeňská 88, CZ 332 14 Chotěšov
www.klasterchotesov.eu

-->> Fotografie sochařské expozice - Klášter Chotěšov

-->> Fotografien  Skulpturenausstellung - Kloster Chotěšov

Fotografie: Miroslav Bernát 

19.11. - 21.12.2014 | WOW !
Tabakfabrik Linz, Rakousko / Österreich


04.07. - 02.08.2014 | MUNICIPAL WASTE

  Účast na mezinárodní výstavě, Vilma Gold Gallery, Londýn
  Beteiligung an der internationalen Ausstellung,
  Vilma Gold Gallery, London

05.11.2013 - 31.01.2014 | NA POKRAJI / AM RAND

  Tvorba od 60. let po současnost - Topičův salon
  Arbeiten aus den 60-er Jahren bis heute - Topič Salon Galerie
 
Národní 9, CZ 110 00 Praha 1